Service stumsvets

För att säkerställa stumsvetsutrustningens funktion, skall den en gång om året genomgå en service. Allt enligt tillverkarens och branschorganisationen Svenskt Vattens direktiv.
Servicen innefattar en allmän genomgång och kalibrering. Vi åtgärdar eventuella defekter eller brister och kontrollerar att utrustningen uppfyller samtliga krav enligt gällande standard (DS/INF 70-6).

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.