För att säkerställa elektrosvetsens funktion, skall den en gång om året genomgå en service. Allt enligt tillverkarens direktiv.
Servicen innefattar en allmän genomgång, kalibrering, funktionskontroll samt eventuella uppdateringar/modifieringar av hård- och mjukvara. Vid servicetillfället genomför vi även en grovrengörning av enheten, byte av svetskontakter samt komplettering av utrustning(vid behov).

Några frågor & svar:

Varför kalibrera?
Man kan se kalibreringen som en garanti för att säkerställa elektrosvetsens funktion.
All elektronik åldras och slits. Kalibreringen syftar till att, i elektrosvetsens mjukvara, kompensera för den naturliga åldringen och förslitningen av enhetens komponenter som sker med tiden.

Hur går kalibreringen till?
Kortfattat, går kalibreringsförfarandet till på följande sätt:
Elektrosvetsen ansluts till en s.k. resistorbänk bestående av olika fasta motstånd. Sedan utförs ett antal simulerade svetsningar vid vilka, bland annat, svetsspänning, ström och motstånd mäts.
Efter mätningarna justeras motsvarande värden i svetsens mjukvara. Allt för att elektrosvetsens olika parametrar skall motsvara rådande förhållanden.

De viktigaste parametrarna som kontrolleras/justeras i kalibreringsprocessen är svetsspänning, strömstyrka, motstånd, temperatur och inkommande spänning.

När skall kalibreringen ske?
Vanligtvis är det 1 år mellan kalibreringsintervallerna på svetsmaskinerna, men leverantören av respektive elektrosvetsfabrikat eller den nationella branschorganisationen kan ange annat.

Hur lång tid tar en service?
Om svetsenheten endast skall genomgå årlig service, kommer vi att genomföra den inom 3 arbetsdagar ifrån det att vi har tagit emot svetsen. Vid eventuella förseningar, hör vi av oss.